Online Strategieplan Schrijven

Je online bibliotheek, archief of mediatheek is een belangrijke pijler voor je organisatie de komende jaren. Het is dan ook geen overbodige luxe om daarvoor een plan te hebben. Een plan waarin staat wat je met je online activiteiten de komende jaren wilt bereiken, en vooral ook hoe.

WebbiebNL advies voor bibliotheken 'Webbieb Strategie'Wat is het toekomstperspectief voor bibliotheken, archieven en mediatheken de komende jaren? De digitale activiteiten zijn een van de belangrijkste pijlers. Maar nadrukkelijk niet de enige. De kracht van je organisatie ligt in de verbinding van het enorme aanbod aan (digitale) media met fysieke media en de gebouwelijke functie, in een regionale of lokale context.

Kortom, je organisatie krijgt te maken met kansen en uitdagingen:

  • De online activiteiten worden steeds belangrijker de komende jaren.
  • De ontwikkelingen rond de online activiteiten zijn landelijk, maar ook regionaal en zelfs lokaal.
  • Het creëren context ook de verbinding met mensen en organisaties is een van de uitdagingen waar je organisatie zelf vorm en inhoud aan kan geven.
  • De online middelden die je organisatie daarbij ter beschikking heeft worden steeds omvangrijker en zijn prima in te zetten voor het bereiken van je doelen.

Voor je bibliotheek, archief of mediatheek is een visie, beleid of kompas waarbij rekening wordt gehouden met de hier geschetste ontwikkelingen van groot belang. Zo werk je gericht aan het uitbouwen van je digitale activiteiten.

De strategie voor je online of digitale activiteiten geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Welke doelen wil ik binnen nu en 3 tot 5 jaar bereiken met mijn online activiteiten?
  • Hoe past dit in het beleidsplan van mijn bibliotheek, archief of mediatheek?
  • Hoe kan ik de zichtbaarheid van mijn organisatie met online middelen vergroten?
  • Welke middelen ga ik daarbij inzetten en hoe zet ik die in samenhang met elkaar in?
  • Hoe zorg ik dat mijn bibliotheek, archief of mediatheek daarop wordt ingericht?

Via twee workshops van elk een dagdeel wordt samen met medewerkers van je organisatie het antwoord op onder andere deze vragen helder. De strategie die hiermee helder wordt kan uiteraard ook een onderdeel vormen van je algehele organisatiestrategie- of beleid voor de komende jaren.

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie: