In 1 dag de Optimale Gebruikservaring

Optimale Gebruikservaring - User Experience - Webbieb

Creëer de Optimale Gebruikservaring in 1 dag

De Optimale Gebruikservaring in 1 Dag. Zo heet de Praktijkdag waarbij medewerkers op 1 dag gebruikers vragen naar hun +/- ervaringen. Daar blijft het niet bij, want er wordt op die dag ook doorgepakt op verbeterideeën om aan die gebruikservaringen een impuls te geven. 

Wat houdt het in?

Het is een Praktijkdag in de bibliotheek. Tijdens deze dag:

  • Ga je gebruikers vragen naar hun ervaringen met de bibliotheek. Dat doe je middels het inzetten van praktische onderzoekstechnieken. Deze onderzoekstechnieken staan bekend onder de noemer etnografisch onderzoek. De data die je op de praktijkdag verzameld worden samengevat tot bruikbare conclusies.
  • Ga je met de conclusies uit de gebruikerservaringen die je hebt teruggehoord (zie vorig punt) kijken hoe je met name de gebruikservaringen die beter kunnen een impuls kunt geven. Je gaat dus ideeën genereren hoe je de negatieve ervaringen kunt omzetten naar positieve gebruikservaringen.
  • Kom je tot een slotoverzicht waarbij je gebruikservaringen, verbeterideeën en concrete actiepunten hebt samengevat tot 1 overzicht.

Wat zijn de doelstellingen?

De Praktijkdag Optimale Gebruikservaring kent de volgende doelstellingen:
• Nagaan hoe de gebruikservaring / User Experience van bibliotheek gebruikers verbeterd kan worden door de toepassing van UX onderzoekstechnieken.
• Bekend worden met een aantal relevante User Experience (UX) onderzoeksmethodieken die hierbij gehanteerd kunnen worden.
• De 1e ervaringen opdoen met de toepassing van deze onderzoeksmethodieken in de eigen bibliotheek omgeving.
• Zien wat de 1e bevindingen uit de toepassing van deze onderzoeksmethodieken in de eigen bibliotheek zijn en hoe hieraan een vervolg kan worden gegeven.

Wat levert het op?

De Praktijkdag Optimale Gebruikservaring levert het volgende op:
• Directe communicatie met gebruikers over hun ervaringen in het gebruik van de bibliotheek.
• Praktische onderzoeksdata samengevat tot hanteerbare conclusies zoals gebruikers de bibliotheek in het gebruik ervaren.
• Ideeën op welke praktische manier de ervaringen van gebruikers in de bibliotheek kunnen worden verbeterd.
• Zien wat de 1e bevindingen uit de toepassing van deze onderzoeksmethodieken in de eigen bibliotheek zijn en hoe hieraan een vervolg kan worden gegeven.

Voor wie is het geschikt?

De Praktijkdag Optimale Gebruikservaring is door Webbieb al in de praktijk gebracht bij zowel openbare als hoger onderwijs bibliotheken. De reacties waren heel positief.

Meer weten?

Vrijblijvend meer informatie? Neem contact op met Webbieb door te bellen met 040-7009 703 of stuur een email naar info@webbieb.nl.

Meld je aan voor de gratis Webbieb nieuwsbrief!

Huub van Dommelen | Webbieb | Online marketing & narrowcasting

Optimale Gebruikservaring in de Bibliotheek